Nutrition Sensor 2017-05-04T09:40:01+00:00

DNA Nutrition Sensor

Rätt kost efter din genprofil för din hälsas skull! Livsmedel påverkar dig i positiv eller negativ riktning men du vet oftast inte vad utan du tror och många provar olika dieter. Här får du svaret genom 1100 livsmedel som är graderade om de har en positiv eller negativ inverkan på din hälsa.

Med DNA Test Nutrition Sensor får du en genetisk test som undersöker relevanta gener för din kosthållning avseende genetiska defekter du har som i sin tur inverkar på om viss mat är hälsosam eller ej för dig.

  • Vilken kosthållning är hälsosammast för dig?
  • Vilken mat bör du undvika?
  • Du får dessutom i ditt gentest:
  • Utvärdering av över 1000 livsmedel utifrån dina gener
  • Utvärdering av hela ditt näringsämnesbehov
  • Inflytande på över 20 ämnesomsättningsproblem
  • + 1000 livsmedel graderade och baserat på dina gener
  • Identifiera dina individuella behov för 20 + vitaminer och mineraler
  • Utvärdering av ohälsosamma livsmedelsingredienser
  • Kost plan med över 60 sido

Med en analys av dina gener får du med andra ord en snabbare väg till bättre hälsa med hjälp av en individuellt anpassad kost.

Nutrigenetik – Din personliga genprofil för kosthållning

De analyserade, genetiska polymorferna påverkar hur din kropp reagerar på vissa näringsämnen och innehållet i vissa näringsmedel. De påverkar även vilka ämnen din kropp verkligen kan omvandla och tillvarata. Då din kost spelar en avgörande roll vid uppkomsten av många sjukdomar, kan du nu utvärdera ditt genetiska arv och därmed anpassa din kost så att dina genetiska svagheter neutraliseras.

Detta område inom medicinen kallas Nutrigenetik, m.a.o. anpassningen av kosten till genetiska data. Om du har en speciell genetisk svaghet, kan du ställa om kosten så att samtliga ämnen i maten som visat sig vara ofördelaktiga för din kropp kan undvikas och istället välja mat som är fördelaktig.

Genom analysen av de mer än 50 genetiska variationerna får du väldigt mycket information om dina medfödda styrkor och svagheter.

Vid avgörandet om ett speciellt livsmedel eller ett innehållsämne är bra för dig, måste man alltid ta hänsyn till helhetsbilden. Är ett mikronäringsämne t.ex. positivt p.g.a. en genetisk variation, men däremot negativt p.g.a. en annan variation, måste det genetiska resultatet från båda analyserna tas med i beräkningen. Tar man sedan hänsyn till alla relevanta genanalyser kan därefter definiera om ett näringsmedel är sunt eller osunt för dig vid betraktande av alla genetiska variationer.

Då det rör sig om en analys av kosthållning i detta gentest, kan endast uttalanden angående kostoptimering kan göras. Genetiska variationer med ett potentiellt inflytande på uppkomsten av en sjukdomar diskuteras inte här. För utvärderingen av en genanalys med medicinskt syfte är det alltid nödvändigt med en läkare för råd och medicinskt stöd. Om du sedan också vill ha medicinsk information utifrån dessa genanalyser, bör du tillfråga din läkare.

Om en läkare är villig att överta stödet av genbedömningen, så kan du begära en medicinsk version av denna analys. Utöver dessa kostrekommendationer ingår även utförlig information om sjukdomsrisker och preventions-, liksom terapi råd.

DNA Test Nutrition Sensor – paketet svar på bland annat:

– Vad är det bästa sättet att hålla dina homocysteinnivå, din triglycerider och ditt kolesterol inom det normala intervallet genom din kost?
– Är vitamin B2 effektiv i att sänka homocysteinnivån?
– Är kroppen kapabel att utföra tillräcklig avgiftning från aska, sot, rök, bekämpningsmedel, ogräs, lösningsmedel och tungmetaller?
– Hur kan du hjälpa avgiftningsprocessen genom din kost?
– Hur stark är din kropps försvar mot oxidativ stress?
– Hur kan du hjälpa din kropp att bekämpa fria radikaler?
– Kan du konvertera coenzym Q10 till den aktiva formen?
– Hur snabbt koffein bryts ned, och vilket inflytande har detta på din koffein konsumtion?
– Finns det en benägenhet att överdriven alkoholkonsumtion?
– Är ditt behov av järn större eller ska du absolut undvika järn rik mat?
– Är din upptagning av kalciumintag nedsatt?
– Hur kan du förbättra hälsan hos dina leder genom rätt näring?
– Vilken mat bör du undvika på grund av eventuell dålig kompatibilitet?
-Vilken mat ingredienser bör du undvika vilka bör du konsumera?
-Vilken mängd 20 + olika vitaminer och mineraler rekommenderas?
-Hur kan du förhindra mer än 20 metaboliska problem genom en rätt kost?
– Ett personligt komponera mikronäringsrecept som hjälper till att neutralisera genetiska brister och täcka det ökade behovet av antioxidanter.
-Hur du kan justera din kost för ovanstående.

Så gör du – 7 enkla steg

Kompendium

Beställning görs via webshopen längst upp till höger. Övriga frågor kan ni skicka här.

För mer information ring 0722 51 13 11